Kamil Kałowski


lekarz, specjalista w ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (1997) oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2016). Po odbytym w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Poznaniu stażu podyplomowym rozpocząłem specjalizację z ortopedii w Szpitalu Wojewódzkim. Od 2001 roku byłem asystentem w Klinice Ortopedii w Poznaniu, gdzie ukończyłem specjalizację i pracowałem do 2007 roku, kiedy zostałem szefem nowo utworzonego oddziału ortopedycznego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Od 2012 do 2018 byłem ordynatorem Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu MSWiA w Poznaniu. Od 2018 roku prowadzę Oddział A Kliniki Ortopedii Onkologicznej, Ogólnej i Traumatologii w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Degi UM w Poznaniu, gdzie jednocześnie koordynuję pracę Bloku Operacyjnego. Poza tym jako konsultant – operator jestem związany z oddziałami ortopedycznymi w Puszczykowie i we Wrześni.

Jestem autorem i współautorem publikacji naukowych, wykładowcą i instruktorem w zakresie endoprotezoplastyki kolana.

Doświadczenia nabierałem w znanych ośrodkach ortopedycznych w Europie i USA. Liczne konferencje kursy, staże, praktyki w szpitalach, szkolenia praktyczne pozwalają mi na wdrażanie w szpitalach, w których pracuję wielu nowoczesnych i sprawdzonych metod leczenia, organizacji sal operacyjnych i systemów kontroli bezpieczeństwa pacjenta wg najlepszych wzorców. Koncentruję się na chirurgii stawów kończyny dolnej, od małoinwazyjnych technik artroskopowych, poprzez rekonstrukcje więzadeł, chrząstki stawowej, łąkotek po najtrudniejsze przypadki endoprotezoplastyk, powikłań po nich i złamań okołoprotezowych. Rocznie wykonuję ok 250-300 endoprotezoplastyk pierwotnych i ok. 50 rewizyjnych, w tym wiele o największym stopniu trudności, w leczeniu nowotworów pierwotnych i przerzutowych kości, powtórnych obluzowań, wymagających implantów poresekcyjnych lub indywidualnie dopasowanych dla pacjenta.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w technikach artroskopowych wykorzystuję najczęściej w leczeniu urazów sportowych, a także jako opiekun medyczny zawodowych sportowców.

Poza ortopedią – o ile znajduję wolny czas – jestem żeglarzem, pilotem samolotowym, narciarzem, a regularną jazdę konną uzupełniam treningiem kawaleryjskim.